Viết CV

Trong công cuộc tìm kiếm việc làm ngày nay, CV gần như là yêu cầu không thể thiếu trong mỗi bộ hồ sơ. Ứng dụng dưới đây hỗ trợ viết CV đúng chuẩn tìm kiếm việc làm.

Ứng dụng đang được thử nghiệm và sẽ nhanh chóng cập nhật các tính năng!

%d bloggers like this: