Việt Apps

Ứng dụng 1: HOẠCH ĐỊNH

Ứng dụng hoạch định nhân lực là ứng dụng hỗ trợ dự báo nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Ứng dụng sử dụng các thuật toán thống kê nhằm chỉ ra nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong tương lại dựa trên các số liệu về hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả dự báo của phần mềm là kết quả tối ưu hoá dựa trên thuật toán được áp dụng trong ứng dụng, phần mềm sử dụng thuật toán đã được chứng minh về giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp do vậy các kết quả phân tích sẽ là những gợi ý hữu ích cho doanh nghiệp.

*** Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ***

Ứng dụng này bao gồm hai tác vụ quan trọng là dự báo nhu cầu nhân lực trên toàn doanh nghiệp và dự báo nhu cầu nhân lực đối với từng bộ phận. Đây là phiên bản “Ứng dụng” trong hệ thống các công cụ trợ giúp công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp, mục tiêu của phiên bản này hướng tới là thân thiện với người dùng. Về cơ bản, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, nhập các dữ liệu cần thiết và ấn vào các nút chức năng.

Quá trình sử dụng ứng dụng hoạch định tác nghiệp bao gồm các bước dưới đây.

Bước 0: Vào phần hướng dẫn

Từ màn hình khởi động, ấn vào nút “TRỢ GIÚP” để vào phần hướng dẫn sử dụng. Sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng, ấn nút “HOME” để trở về màn hình khởi động.

First activity
First activity

Bước 1: Khởi động

Ấn vào nút “BẮT ĐẦU” để vào tác vụ thứ nhất. Màn hình này thực hiện nhiệm vụ nhập số liệu và dự báo nhu cầu nhân lực trên toàn doanh nghiệp. Màn hình tác vụ thứ nhất bao gồm phần bảng thu nhận số liệu, phần bảng đen trình bày số liệu sau khi phân tích và ba nút chức năng.

Bước 2: Nhập số liệu

Để có thể tiến hành phân tích, người sử dụng cần nhập đầy đủ các số liệu trong bảng thu thập số liệu. Các số liệu cần nhập bao gồm: Doanh số, tổng số lao động quản lý làm việc tại doanh nghiệp, tổng số nhân viên làm việc tại doanh nghiệp trong vòng năm năm. Sau khi nhập đầy đủ các số liệu, người sử dụng ấn nút “LƯU” để lưu số liệu vào bộ nhớ. Nếu các số liệu được nhập chính xác, sau khi ấn nút “LƯU”, toàn bố số liệu sẽ biến mất khỏi bảng số liệu. Bạn sẽ không thể thực hiện quá trình phân tích khi số liệu chưa được lưu trữ thành công. Sau khi số liệu lưu trữ thành công, người sử dụng bấm vào các nút chức năng để tiến hành phân tích.

Bước ba: Dự báo nhân lực trên toàn doanh nghiệp

Sau khi lưu trữ số liệu thành công, người sử dụng ấn nút “PHÂN TÍCH” để nhận được kết quả dự báo nhu cầu nhân lực trên toàn doanh nghiệp. Kết quả được trình bày dưới dạng văn bản và đồ thị. Trong trường hợp màn hình nhỏ, người sử dụng cần kéo phần văn bản lên xuống để có thể xem được toàn bộ thông tin.

Bước bốn: Dự báo nhân lực cho từng bộ phận

Sau khi tiến hành dự báo nhân lực trên toàn doanh nghiệp, người sử dụng ấn nút “TIẾP” để chuyển sang màn hình có tác vụ dự báo nhân lực đối với từng bộ phận.

Second Activity
Second Activity

Để dự báo nhân lực tại từng bộ phận, người sử dụng cần nhập các thông tin về: Tên bộ phận cần phân tích, số lao động quản lý, số nhân viên. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên, người sử dụng ấn nút “PHÂN TÍCH” để nhận được kết quả dự báo nhu cầu nhân lực của bộ phận đang được phân tích. Do đây là công cụ phân tích nhu cầu nhân lực của bộ phận, tác giả hạn chế số liệu về nhân lực của bộ phận ở mức 5 chữ số. Kết quả được trình bày dưới dạng văn bản và hình minh hoạ cơ cấu tổ chức của bộ phận. Trong trường hợp màn hình nhỏ, người sử dụng cần kéo phần văn bản lên xuống để có thể xem được toàn bộ thông tin.

Lưu ý: Ứng dụng chỉ đưa ra các dự báo dựa trên mô hình thống kê, không hoàn toàn thay thế công việc của nhà quản trị. Để có được phương án tối ưu, vận dụng tư duy và kinh nghiệm của nhà quản trị là hết sức cần thiết.

Ấn vào đây để tải ứng dụng từ Android Store.

Ứng dụng 2: HR SWOT

Screenshot_20171110-131539

HrSwot là ứng dụng hỗ trợ người học tiếp cận nguyên lý xây dựng chiến lược nhân lực của doanh nghiệp sử dụng phương pháp SWOT. Ứng dụng bao gồm các chức năng phân tích môi trường bên trong, phân tích môi trường bên ngoài, lập ma trận SWOT, xác lập các phương án chiến lược, giải nghĩa các phương án chiến lược nhân lực. Là ứng dụng hỗ trợ đào tạo, do vậy chúng tôi lựa chọn các nội dung phân tích nhằm làm nổi bật nguyên lý áp dụng ma trận SWOT trong xây dựng chiến lược nhân lực.

Mặc dù là ứng dụng đào tạo, các nội dung phân tích và chiến lược xây dựng được xác lập dựa trên quá trình nghiên cứu một cách nghiêm túc các công trình khoa học đã công bố, do vậy kết quả phân tích cũng là những gợi ý có giá trị đối với những doanh nghiệp.

*** Hướng dẫn sử dụng ***

Bước 1: Khởi động

Sau khi mở ứng dụng, người dùng có thể chọn ấn nút BẮT ĐẦU để tiến hành quá trình phân tích SWOT hoặc ấn nút TRỢ GIÚP để đi đến màn hình hỗ trợ. Nếu ấn nút TRỢ GIÚP, màn hình hỗ trợ xuất hiện với các nội dung hướng dẫn sử dụng, cuối phần hướng dẫn là nút “Home” để trở về màn hình khởi động. Nếu ấn nút BẮT ĐẦU, màn hình chính bao gồm các tác vụ phân tích SWOT sẽ xuất hiện.

Bước 2: Phân tích môi trường

Sau khi đọc kỹ phần hướng dẫn, ấn nút BẮT ĐẦU để tiến hành phân tích. Màn hình chính hiện ra với bốn yếu tố môi trường cần phân tích và bảng ma trận SWOT.

Công việc đầu tiên cần làm là phân tích môi trường. Đây là ứng dụng được xây dựng với mục đích chính là hỗ trợ tiếp cận cơ sở lý luận về SWOT, do vậy nội dung phân tích chỉ bao gồm bốn yếu tố môi trường quan trọng.

Các yếu tố môi trường cần phân tích bao gồm:

Hai yếu tố môi trường bên ngoài:
– Mức độ khan hiếm của nhân lực trên thị trường (1)
– Lợi nhuận các doanh nghiệp cùng ngành (2)
Hai yếu tố môi trường bin trong:
– Lợi nhuận trên đầu người (3)
– Khả năng đáp ứng công việc của người lao động (4)

Để phân tích yếu tố (1), người sử dụng đánh giá nhân lực mà doanh nghiệp cần sử dụng nhằm xác định mức độ khan hiếm. Việc xác định có thể tiến hành đối với từng đối tượng hoặc xác định đối với nhân lực chủ chốt của doanh nghiệp. Nếu nhân lực khan hiếm đánh dấu vào ô cao, nếu không khan hiếm đánh dấu vào ô thấp.

Để phân tích yếu tố (2), người sử dụng thu thập thông tin về lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành, để đơn giản có thể sử dụng chỉ số ROA hoặc ROE. Đánh giá nhằm so sánh lợi nhuận của doanh nghiệp nghiên cứu với lợi nhuận của các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực (có thể so sánh ROA hoặc ROE). Nếu lợi nhuận của đa số các doanh nghiệp cùng nghành cao hơn so với lợi nhuận của doanh nghiệp nghiên cứu thì đánh dấu vào ô cao, nếu lợi nhuận của đa số các doanh nghiệp cùng ngành thấp hơn lợi nhuận của doanh nghiệp nghiên cứu thì đánh dấu vào ô thấp.

Để phân tích yếu tố (3), người sử dụng đánh giá lợi nhuận bình quân trên đầu người, nói một cách đơn giản là lấy lợi nhuận trên toàn doanh nghiệp chia cho số lao động hiện có của doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận bình quân trên đầu người của doanh nghiệp cao hơn đa số các doanh nghiệp khác thì đánh dấu vào ô cao, thấp hơn đa số doanh nghiệp khác thì đánh dấu vào ô thấp.

Để phân tích yếu tố (4), người sử dụng đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của đội ngũ lao động tại doanh nghiệp nghiên cứu, nếu họ đáp ứng đa số các yêu cầu công việc của doanh nghiệp thì đánh đấu cao, không đáp ứng tốt yêu cầu công việc thì đánh dấu thấp.

Bước 3: Xác lập ma trận SWOT

Sau khi tiến hành phân tích môi trường, người sử dụng ấn vào ô đầu tiên trong ma trận SWOT (có chữ SWOT) để nhận được kết quả phân tích. Màn hình sẽ hiển thị kết quả phân tích môi trường và các kết quả phân tích SWOT với các phương án chiến lược nhân lực. Để có được giải nghĩa về các chiến lược nhân lực trên ma trận SWOT, người sử dụng ấn vào dòng chứ GIẢI NGHĨA CHIẾN LƯỢC ở phía dưới cùng bên phải.

Ấn vào đây để tải ứng dụng từ Android Store.

Ứng dụng 3: JOB EVALUATION

Ứng dụng Android hỗ trợ đào tạo nội dung xây dựng bảng lương trong doanh nghiệp. Ứng dụng giúp người học tiếp cận hai nội dung quan trọng là Khảo sát lương và Phân tích công việc (Job evaluation).

Dưới đây là hình minh họa về công cụ Job Evaluation. Để xem toàn bộ thông tin về ứng dụng hoặc tải phiên bản miễn phí không quảng cáo, người dùng search “Lương” trong Play Store hoặc ấn vào đây.

Job Evaluation
Job Evaluation