Startup có cần tiền không?

Nếu không có tiền thì phải rất giỏi, ý tưởng phải thật hay mang lại lợi nhuận cao, phải biết thuyết phục nhà đầu tư mà không bị mất ý tưởng. Có tiền thì ý tưởng vừa vừa là ổn rồi, kiểu cafe trà sữa là ok rồi. Có rất nhiều tiền thì chỉ cần không retard là đủ, có đứa mang ý tưởng đến cho rồi có đứa thẩm định hộ luôn :))). Xem cái clip dưới thấy bọn khoai tây có thể biến rất nhiều ý tưởng độc đáo thành hiện thực, nếu có tiền chắc tôi sẽ tìm kiếm ý tưởng từ bọn khoai tây để đầu tư.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: