Một số giải pháp tăng năng suất lao động doanh nghiệp

Để doanh nghiệp có năng suất lao động cao thì không chỉ là sự cần cù của đội ngũ lao động trực tiếp mà là tổng hợp năng suất lao động của mọi bộ phận trên toàn doanh nghiệp. Từ việc lựa chọn chiến lược kinh doanh tốt, đầu tư công nghệ phù hợp, đến Marketing sản phẩm và bán hàng… đều phải tốt thì năng suất lao động mới cao. Suy cho cùng thì từng bộ phận trong doanh nghiệp cần đạt được năng suất lao động cao và trách nhiệm không nhỏ dành cho bộ phận quản trị nhân lực.

Chiến lược là nội dung lớn, ở đây tôi chỉ muốn đề cập tới hai khía cạnh là ảnh hưởng của chiến lược tới tiêu thụ sản phẩm và hiệu suất sử dụng nhân lực. Thứ nhất là chiến lược tốt sẽ giúp doanh nghiệp tiêu thụ được sản phẩm, sản phẩm mà không bán được thì đừng mơ đến hiệu suất. Thứ hai là chiến lược giúp doanh nghiệp tránh được việc sử dụng sai đối tượng nhân lực, tránh sử dụng nhân lực sai mục đích (Ví dụ chiến lược hướng đến sản xuất các sản phẩm giá rẻ và chiến lược khác biệt hóa cần các đối tượng lao động khác nhau, không có chiến quá trình lựa người và sử dụng người dễ mắc sai lầm).

Về công nghệ, công nghệ giúp giảm thiểu sức lao động, giúp tăng năng suất lao động. Tuy vậy công nghệ quá cao có thể nằm ngoài khả năng của doanh nghiệp. Lựa chọn công nghệ hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp có hiệu suất làm việc tốt.

Về Marketing, về cơ bản đây là hoạt động giúp doanh nghiệp xác định sản phẩm phù hợp, dự báo nhu cầu sản phẩm và giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng. Về sản phẩm phù hợp thì có thể thấy là sản phẩm không phù hợp sẽ rất khó bán, đẩy chi phí bán hàng lên cao và nhiều vấn đề khác. Về dự báo, có được dự báo về sản phẩm tiêu thụ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực trong đó có nguồn nhân lực. Về quảng bá tiếp cận khách hàng, chức năng này giúp tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí (đặc biệt là công sức đội ngũ nhân viên) bán hàng.

Bán hàng tốt thì khỏi cần nói rồi, bán không tốt thì đóng cửa khỏi bàn về năng suất.

Vể HRM, mọi hoạt động đều cần con người và doanh nghiệp cần giải pháp quản trị nguồn nhân lực hợp lý. Về HRM cũng cần lưu ý là chi phí nhân sự chiếm một lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp, chi phí nhận sự hợp lý là vấn đề cần hết sức lưu tâm.

Để hiểu về năng suất lao động có thể tham khảo bài báo dưới đây.

https://nld.com.vn/thoi-su/bi-thu-nguyen-thien-nhan-neu-8-nhom-giai-phap-de-tang-nang-suat-lao-dong-20181027194512268.htm

Leave a Reply

%d bloggers like this: