Hoàng Sa và Trung Quốc

Trong muôn vàn cái mọi người không hài lòng với việc ông Đồng trao Hoàng Sa cho Trung Quốc, tôi thấy có một điều rất hay trong quyết định đó, chúng ta đã sòng phẳng với Trung Quốc. Người dân Trung Quốc vẫn luôn nghĩ về việc họ đã vì Việt Nam và chúng ta chưa đền đáp, tuy vậy khi Trung Quốc đưa ra bằng chứng về cam kết của ông Đồng thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã thừa nhận về sự sòng phẳng giữa hai nước.

Việt Nam sẽ không làm gì phương hại tới Trung Quốc, tuy vậy sự sòng phẳng là cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn phương án tối ưu nhất trong công cuộc phát triển đất nước. Chúng ta có thể xác định rõ ràng Trung Quốc là một đối tác với quan hệ được xác lập dựa trên mối quan hệ bình đẳng hai bên cùng có lợi. Trong cuộc sống, cái nợ ân tình là cái nợ lớn nhất, khó giải quyết nhất, một khi đã sòng phẳng thì mọi chuyện thật dễ dàng.

Trên thực tế thì nhiều người cho rằng ngày trước Trung Quốc không thực sự giúp Việt Nam nhưng đó chỉ là các các nhìn nhận không chính thức của từng cá nhân. Chúng ta không thể dựa trên phán đoán của chúng ta về người khác để đưa ra các nhận định chính thức.

Hoàng Sa là một việc lớn, thật khó để nói về đúng sai, nhưng nếu theo tình huống Alaska thì chúng ta có thể vui vẻ chấp nhận những gì đã diễn ra. Không ai muốn mất cái gì, nhưng đôi khi cần chấp nhận cho đi để phát triển. Việt Nam không nợ ân tình là một điều hay, không phải để chúng ta quay lưng lại với Trung Quốc mà để chúng ta có thể có những lựa chọn tốt nhất. 

Đây là suy nghĩ của tôi, đại diện cho cá nhân tôi. Việc đồng tình hoặc không đồng tình hoàn toàn là quyền của người đọc.

Leave a Reply

%d bloggers like this: