Giấu chân tướng trên Facebook

Mọi người thích dùng Facebook vì họ muốn biết người khác đang làm gì, tôi nhớ không lầm thì Facebook nói vậy. Soi Facebook là cái thú của nhiều người, nhưng bị soi qua Facebook thì chắc chả mấy người muốn. Trong bài này tôi vài chiêu giấu chân tướng khi tương tác trên Facebook.

Chiêu thứ nhất, đưa ra quan điểm dựa trên xác xuất. Chúng ta có thể không nói gì, tuy vậy, muốn soi người khác thì phải viết. Muốn giấu chân tướng thì có thể đưa ra quan điểm dựa trên xác xuất, ví dụ như ông A cãi nhau với bà B, muốn không lộ chân tướng thì chúng ta tung đồng xu, nếu mặt này thì bênh ông A, mặt kia bênh bà B, simple lah. Vậy che giấu chân tướng trong trường hợp này có lợi gì không, uhm…, cũng khá lợi, ví dụ như ông A là phe cứng rắn, bà B là phe mềm mỏng, nếu bạn thường xuyên bênh người cứng rắn hay mềm mỏng thì người ta có thể đoán được tâm lý của bạn và có thể là những vấn đề khác nữa.

Chiêu thứ hai, sử dụng văn phong người khác. Trên mạng có cả tỷ bài viết bằng các thứ tiếng khác nhau, mượn văn phong người khác thì quả là không ai đoán được.

Chiêu thứ ba, sử dụng từ viết tắt. Từ viết tắt rất đa nghĩa, ví dụ như VL có thể hiểu là vui lên, vui lớn, vãi lúa, … dùng từ viết tắt cũng giúp bạn che giấu chân tướng rất tốt.

Trên đây là mấy chiêu che giấu chân tướng sơ đẳng nhưng rất hiệu quả, tuy vậy còn một chiêu cao hơn trong tương tác. Sử dụng 36 mưu kế Tôn Tử khi tương tác.

Bài viết chỉ mang tính giải trí, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: