Cái lý của từ thiện cá nhân

Mấy vụ việc gần đây nhiều người có vẻ lên gân, nâng cao quan điểm quá, theo tôi, hiện pháp luật chưa quy định về cá nhân kêu gọi từ thiện nên mọi chuyện chỉ đơn giản là ngẫu hứng, một thằng nổi hứng đứng lên lên bảo tao đi từ thiện và kêu gọi đóng góp, mọi giao dịch đều diễn ra bằng niềm tin. Vì lẽ không có quy định nên thằng đứng ra kêu gọi có mỗi trách nhiệm duy nhất là không được biển thủ số tiền đó, thằng kêu gọi toàn quyền tự quyết với số tiền nhiều khi là rất lớn. Có thể thấy, về lý, người đứng ra kêu gọi cầm tiền trong tay và có thể đưa cho bất kỳ ai với bất kỳ số tiền nào, và học cũng có thể không đi nữa vì bất kỳ lý do gì, chỉ cần không biển thủ làm của riêng thì làm gì cũng vẫn đúng.

Tóm lại, đưa tiền cho một thằng rồi trao cho nó toàn quyền quyết định rồi sau đó không hài lòng thì chỉ có thể nói là “thiên trách kỷ hậu trách nhân”. Chung quy lại thì trong mấy đợt từ thiện do cá nhân kêu gọi vừa rồi, hoặc là đã giải ngân hết hoặc là số tiền vẫn còn đấy, tham hay không cũng chỉ người trong cuộc biết, vấn đề là về lý họ đâu có sai, uỷ quyền họ chi thì họ chi gì là việc của hộ, đâu có gì sai, mà nếu họ không thích đi nữa (thiếu gì lý do) nhưng tiền vẫn đấy cũng chả thể bắt bẻ được, đơn giản mà, không đi được thì không đi, tiền vẫn đấy thích thì đến mà lấy (ờ). Không có trách nhiệm cụ thể thì huề cả làng.

Mấy vụ đã rồi, giờ ngồi suy đoán đâu giải quyết được gì, vấn đề là thời gian tới cần có những quy định chặt chẽ về việc cá nhân kêu gọi từ thiện. Cá nhân kêu gọi từ thiện cũng có cái tốt, ngắn sào dễ trở, nhưng cần phải quy định rõ ràng, cần phải có trách nhiệm cụ thể (Theo tôi để đảm bảo tính linh hoạt nhưng vẫn tránh được các hành vi không đúng thì người kêu gọi từ thiện cần nói rõ phạm vi, đối tượng, dự trù mức chi đối với từng đối tượng trước khi nhận tiền, khi trao từ thiện bắt buộc phải có bằng chứng bằng hình ảnh hoặc chứng nhận trừ các trường hợp thiên tai lũ lụt mất hoặc không thể thu được bằng chứng, phải có tài khoản tiếp nhận từ thiện riêng, tổng số tiền nhận được trong mỗi đợt từ thiện cũng cần công khai có xác nhận của ngân hàng). Dù là từ thiện cũng phải có trách nhiệm, nếu không dám chịu trách nhiệm thì xin đừng đứng ra kêu gọi, vậy thôi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: