Cái đúng và cái sai

Triết học phương đông có nói trong âm có dương và trong dương có âm. Khi một sự việc xảy ra chúng ta cũng thường nhìn nhận được cả những cái đúng và cái cái sai trong sự việc đó.

Khi một sự việc xảy ra, tôi thường tìn hiểu các khía cạch tích cực của sự việc đó. Thực ra không phải tôi nhìn nhận mọi việc dưới “lăng kinh màu hồng”, tôi làm vậy vì quá nhiều người chỉ nhìn nhận sự việc theo lăng kính màu đen. Chúng ta có thể giải quyết mọi việc tốt hơn khi có cái nhìn đa chiều, đó chính là lý do tôi thường tìm hiểu góc nhìn tích cực của vấn đề.

Trong một số trường hợp, đúng sai sẽ được xét xử tại toà. Một phiên toà thường có người buộc tội và người gỡ tội, bị cáo chỉ bị kết tội khi người gỡ tội duối lý. Trong cuộc sống thì không phải lúc cũng đưa nhau ra toà, có người xét xử, tuy vậy, sự kết tội vô cớ của cộng đồng nhiều khi cũng mang đến những hệ luỵ rất lớn.

Leave a Reply

%d bloggers like this: