Thi B2

Sử dụng các phím lên, xuống, phải, trái đề điều khiển xe trên sa hình B2, phím space để phanh. Game sẽ tự động đưa bạn về vị trí khởi đầu nếu có va chạm.

Video DEMO

%d bloggers like this: