Ball II

Game dành cho hai người chơi đối kháng. Điều khiển thủ môn để ngăn bóng vào lưới. Tap hai bên thủ môn để di chuyển.

%d bloggers like this: