Phân tích SWOT nhân lực

Phiên bản mới, sử dụng ngay trên trang web, tiện lợi và thân thiện hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Đơn giản là trả lời các câu hỏi và ấn next. Hiện tại ứng dụng đang có một số lỗi nhỏ, tác giả sẽ chỉnh sửa trong thời gian ngắn nhất.