Bạn là ai!

Một vấn đề trở nên khó hay dễ phụ thuộc vào việc bạn là ai. Dân gian có câu đơn giản như đan rổ nhưng với những người như tôi thì đan rổ không hề đơn giản tẹo nào. Tôi viết thế này không phải để nói tôi là ai, bạn là ai mà đề cập tới một quan diểm quan trọng trong quản trị nhân lực về dùng người. Quản trị nhân lực vòng vo một hồi thì cũng quay về cái gốc là nâng cao hiệu suất hoạt động nhằm mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp. Trong tuyển dụng chúng ta không thể mò trăng đáy nước tìm người hoàn hảo mà phải tìm người chúng ta cần, ví dụ như cần đan rổ thì đừng tìm cách tuyển người đẹp trai lại có tài đàn hát mà hãy tìm một người biết đọc biết viết có nhiều năm kinh nghiệm đan rổ. Trong đào tạo, đừng nghĩ đến việc đào tạo những thứ xa xôi nà hãy tập trung tạo ra những nhân viên làm tốt việc doanh nghiệp cần, ví dụ như sản xuất rổ thì cần ưu tiên đào tạo để nhân viên làm được cái rổ theo yêu cầu doanh nghiệp. Về đánh giá cũng vậy, nhân viên đan rổ thì đan được rổ đẹp tốn ít nguyên liệu là tốt rồi đừng đòi hỏi những vấn đề cao siêu như kiểu nhìn thấy sếp phải cười nhăn nhở như khỉ … xem thêm tại hris.live.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s