Vài suy nghĩ về Bác Hồ

Thi thoảng tôi có tình cờ nghe hoặc đọc được những dòng bình luận hết sức tiêu cực về Bác Hồ. Tôi thấy không đồng tình do vậy quyết định viết vài dòng blog chia sẻ.

Tôi chia sẻ nhìn nhận cá nhân về những gì Bác đã làm cho dân tộc và chia sẻ vài điều mình cảm nhận và nhìn nhận. Do không có nhiều thời gian nên tôi cũng không tổng hợp các nghiên cứu có liên quan để viết dưới dạng nghiên cứu hay kết cấu thành bài luận hoàn chỉnh.

Bác đã làm điều rất lớn là giải phóng dân tộc và tạo tiền đề cho việc thống nhất đất nước. 

Giải phóng dân tộc không làm nghèo đất nước. Giải phóng dân tộc là một việc mà hầu hết các nước thuộc địa đều làm, sau giải phóng dân tộc có đất nước phát triển kinh tế rất tốt, có đất nước kinh tế phát chưa tốt. Đến nay Việt Nam là một nước có thu nhập cận trung bình, xem ra kinh tế của chúng ta chưa tốt. Vì cái lẽ kinh tế phát triển chưa tốt nên nhiều phần tử xấu, thiển cận đổ lỗi cho Bác. Bác dành độc lập để chúng ta có quyền làm chủ đất nước chứ không điều hành kinh tế hiện đại.

Tôi tin rằng có những người cố tình vận dụng những câu nói của Bác theo cách có lợi nhất cho bản thân và ekip để rồi những người thiển cận tin là Bác đã làm chúng ta nghèo. Bác là biểu tượng, là tấm gương của trí tuệ, ý chí của người Việt, đừng mở mồm nói như vẹt “Bác sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” rồi sử dụng câu nói đó như một cái cớ để vận dụng các câu nói của Người theo cách có lợi nhất cho bản thân và ekip.

Bác sinh năm 1890, có những câu Bác nói đã trôi qua cả thế kỷ. Đa số các công trình khoa học đều được cập nhật sau 5 năm, mình không thể vận dụng lời Bác theo kiểu trích dẫn rập khuôn để rồi sai đâu đã có “cụ Hồ” chịu trách nhiệm, lại càng không được cố tình hiểu lời Bác theo cách có lợi nhất cho bản thân.

Tôi có anh bạn viên chức, anh xem việc tuyển viên chức không đủ năng lực là hết sức bình thường vì anh cho rằng tuyển xong sẽ tìm những công việc phù hợp để bố trí, anh bảo Bác đã nói “dùng người như dùng gỗ” nên việc phải đi theo người.

Thống nhất giúp đất nước ta mạnh lên. Đất nước mà chia cắt khác gì hai mẩu bánh mì cắn dở, đất nước toàn vẹn chắc chắn sẽ mạnh hơn. Mình nghèo vì mình chưa cố gắng, vì từng người chưa quyết tâm chứ đâu phải vì độc lập mà nghèo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s