Quan tham, dân gian?

Hôm rồi ông bạn sang chơi nhà, đang chuẩn bị cafe cho hai thằng đã thấy ông lầu bầu mấy cái chuyện tham nhũng nọ kia. Thực ra tôi cũng chả quan tâm tới mấy chuyện đấy lắm vì tôi sống vẫn ổn dù không đút lót cũng chả tham ô hay tham nhũng gì hết, tuy vậy khi thấy ông bạn lâu ngày mới gặp đề cập thì tôi cũng đáp lại.

Sau khi ông bạn luyên thuyên một hồi thì tôi mới hỏi lại: “ông cứ sống đường hoàng không hối lộ thì làm gì có tham nhũng”. Hỏi vậy xong thấy ông bạn ngập ngừng rồi đáp, “tôi có đút lót bao giờ đâu”, ngập ngừng một lúc ông bạn lại nói “thực ra có mỗi lần chạy trường cho con là đi hối lộ”, … thể rồi hai thằng lại nói những chuyện khác, loanh quanh một hồi thế nào ông bạn lại tiếp tục lòi ra mấy vụ hối lộ nho nhỏ khác…

Khi thấy ông bạn lòi đuôi ra mấy vụ hối lộ nho nhỏ tôi mới bảo, “vì ai cũng có một lý do chính đáng để đút lót thì mới có tham nhũng, nếu mọi người đều thượng tôn pháp luật và chấp nhận một phần thiệt thòi thì tham nhũng làm gì có dất sống”. Ông bạn tôi ậm ừ một lúc rồi bảo “ở mình quan thì tham, dân thì gian…” (quan điểm này chỉ là của cá nhân ông bạn tác giả).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s